Отношенията с клиентите – един от основните акценти на 11-тата ФМ конференция

Отношенията с клиентите – един от основните акценти на 11-тата ФМ конференция

На 20 и 21 октомври 2016 г. в София се проведе 11-та ФМ конференция, която събра на едно място над 150 международни и български експерти в областта на фасилити мениджмънта. Форумът беше разделен на 4 тематични панела, в които участие взеха 15 лектори.

Участниците дискутираха съвременните тенденции и развитие на фасилити мениджмънта в Европа, ролята на новите технологии в сектора, възможностите за оптимизиране на услугите и повишаване конкурентоспособността, както и състоянието на сектора и възможностите за развитие в България.

Управителят на CenterMine, Веселка Данчева, беше гост-лектор в панела Дигитализация и говори на тема „Познаването на клиента – един от ключовите фактори за успешен ФМ“.

Основната теза на изложението ѝ беше нарастващата роля на фасилити мениджърите в изграждането на ефективни и дългосрочни отношения с клиентите им – познаването на техните проблеми, цели, нужди и грижата за комфорта им.

В своята презентация Веселка проследи в няколко стъпки необходимите фактори, които ФМ специалистите да предприемат, за да постигнат успешна дейност.  

 Сред тях бяха изместване фокуса върху клиентите, създаване на база данни за всеки един от тях, активна обратна връзка и улеснена комуникация, анализ на събраната информация.

Първата стъпка за изграждането на ефективни отношения с клиентите е осъзнаване на необходимостта да изместим фокуса от обслужването на сградите към желанията и нуждите на хората, които ги обитават. Успешният фасилити мениджър трябва да знае кои са клиентите му, какъв е техният бизнес, какво ги удовлетворява и прави щастливи, какви са очакванията им към него и как да достави необходимата добавена стойност в услугите си.

Веднъж насочили вниманието си към клиентите и техните нужди и събрали достатъчно информация, ФМ специалистите се нуждаят от инструмент, с помощта на който да въвеждат, съхраняват и анализират тази информация. Тук важна роля играят новите технологии, като един от ключовите фактори за успех е съвместяването на CRM решения (Customer Relationship Management) със системи за фасилити мениджмънт, каквито възможности предоставя софтуерът FM Center.

Третата стъпка е предоставянето на възможност за лесна комуникация между всички участници в работните процеси. Тук на помощ отново идват съвременните технологии, които предоставят форми за обратна връзка и оценка от клиентите, но също така и възможност за комуникация с колеги, подизпълнители и клиенти и възможности за проследимост на време, ресурси, срокове и др.

Процесът завършва, разбира се, с анализ на информацията и предприемане на конкретни действия за подобряване сътрудничество между фасилити мениджърите и клиентите.

Презентацията на Веселка Данчева можете да намерите на следния адрес:  http://fmc.bg/fmconference/wp-content/uploads/2016/10/5_Vesselka-Dancheva.pdf

Организатори на събитието „Фасилити Мениджмънт: Реализация в България“ са Facility management Consulting, Publics.bg и списание „Фасилитис“, с официалното партньорство на БГФМА.

Пълно отразяване на конференцията можете да намерите на страниците на Citybuild: http://citybuild.bg/news/tzialostna-usluga-bydeshteto/33106

Снимки: publics.bg

Споделете публикацията:


Свързани статии