Партньорска програма

Добавете нови възможности за развитие на бизнеса си. Отворени сме към компании от цял ​​свят, като ви предлагаме различни видове партньорски отношения спрямо вашия бизнес модел.

Партньорска програма

Партньорска програма

<p>Добавете нови възможности за развитие на бизнеса си. Отворени сме към компании от цял ​​свят, като ви предлагаме различни видове партньорски отношения спрямо вашия бизнес модел.</p>

Бизнес партньори

Като наш бизнес партньор, вие ще получите възможност да дистрибутирате софтуерните ни решения на международните пазари.

Предлагаме различни нива на партньорство, които носят съответните отговорности и ползи.

Спрямо нивото на партньорство, ние можем да ви подпомогнем чрез споделяне на опит в сферите маркетинг, продажби, внедряване, техническа поддръжка - всичко необходимо за съвместния ни успех.

Изпратете запитване

Технологични партньори

Технологичните партньори са компании, чиито софтуерни продукти могат да бъдат интегрирани с нашите решения. Примери за такива продукти са счетоводен софтуер, ERP решения, BMS системи, системи за разплащания, системи за директна комуникация с клиентите и др.

Управлението на сгради, на хората и бизнесите в тях, е комплексен процес. А интеграцията на решенията ни ще осигури по-цялостен подход при посрещането на клиентските нужди и ще увеличи шансовете ни за съвместен успех.

Изпратете запитване

Какъв е потенциалът
на сектора?


PropТech е една от най-бързо развиващите се индустрии, а инвестициите на венчър капиталисти се равняват на няколко милиарда долара годишно.

Променят се очакванията на крайните потребители

Високотехнологичното управление на сгради вече не е екстра, а задължително изискване. Фасилити и пропърти мениджърите трябва да посрещат нарастващите изисквания на ползвателите на сградите, като за целта е необходимо да намерят точните софтуерни решения.

Информацията се увеличава и управлява все по-трудно

Живеем в информационната епоха и сме затрупани с най-различни данни. Правилното им сортиране, обработка и анализ подпомагат управителите на комплекси при вземането на стратегически решения и допринася за подобряване конкурентоспособността на бизнеса.

Много от решенията не отговарят на нуждите

Потенциалът за развитие на PropТech решения е огромен. Към настоящия момент много от използваните системи са или твърде големи и скъпи, или ограничени и недостатъчни. Ние предлагаме възможност да се намери точният баланс, за да се отговори най-точно на нуждите на клиентите.

Защо да станете
наш партньор?


Осигурявате допълнителни възможности за растеж на бизнеса с иновативните ни софтуерни решения за фасилити и пропърти мениджмънт.

Изпратете запитване

Носите допълнителна стойност

Софтуерните ни решения ще обогатят портфолиото ви и ще направят по-лесно посрещането на комплексни проблеми и нужди, подпомагайки намирането на нови клиенти.

Добавяте нови възможности за печалба

Диверсифицирането на бизнеса ви означава осигуряване на нови потоци на приходи, подобряване конкурентоспособността и намаляване на рисковете.

Получавате допълнителна експертиза

CenterMine има над 10 години опит в сектора. Съвместната ни експертиза и сътрудничество ще ни помогнат взаимно да разширим бизнесите си.

Имате интерес
да си партнираме?

Свържете се с нас