Имплементация на решения

Специалистите в екипа ни имат дългогодишен опит в сферата и са на разположение да помогнат както за оптимизиране на ежедневната ви работа, така и при развитието на бизнеса ви.

Имплементация на решения

Имплементация на решения

Специалистите в екипа ни имат дългогодишен опит в сферата и са на разположение да помогнат както за оптимизиране на ежедневната ви работа, така и при развитието на бизнеса ви.

Бизнес анализ

Екипът ни може да направи обстоен преглед на вашите процеси и трудностите, които срещате, за да конфигурираме избраните решения спрямо вашите нужди.

Внедряване

Услугите по внедряване са свързани с имплементация и конфигурация на решенията във вашата организация според нуждите на бизнеса ви.

Техническа поддръжка

Екипът ни гарантира оптималното функциониране на софтуерните решения. Поддръжката включва актуализиране на платформата с нови версии, подобрения и функционалности и отстраняване на технически неизправности. Можете да разчитате на бърза реакция и намиране на конструктивни решения за всеки ваш казус.

Обучения и консултации

Експертите ни могат да ви съдействат, ако имате нужда да надградите, промените или оптимизирате начина си на работа със софтуерните решения. Ако екипът ви се разрасне и има такава необходимост – предлагаме и допълнителни обучения за работа с платформата.

Допълнителни разработки и интеграции

Предлагаме услуга за допълнителни разработки, спрямо специфични за организацията ви казуси. Например, имаме възможност да интегрираме софтуерните ни решения с трети страни (счетоводен софтуер, ERP решения, BMS системи, системи за разплащания, онлайн банкиране, мобилни оператори).

Нека поговорим за
конкретните ви нужди!

Свържете се с нас