Управление на финансови отношения

Имате пълен поглед върху движението и състоянието на финансовите потоци и гарантирате прозрачност.

Управление на финансови отношения

Управление на финансови отношения

Имате пълен поглед върху движението и състоянието на финансовите потоци и гарантирате прозрачност.

Заявете демо

software-solutions software-solutions

Осигурявате онлайн достъп на всеки клиент до дължимите и платени от него сметки. Следите финансовите потоци и подпомагате събираемостта на вземанията.

Получавате извлечения и справки по разнообразни показатели с отчетените от измервателните устройства стойности. Разпределяте направените разходи между вашите клиенти и наематели спрямо договорните отношения.

Предоставяте на своите клиенти различни опции за онлайн разплащане. Това им позволява да заплатят своите задължения (интернет, електричество, вода и др.), независимо къде се намират – в къщи, в офиса, докато са в движение.

Ценови модели

Изберете най-подходящия пакет спрямо вашите нужди

Разгледайте

Вижте другите ни решения