Управление на бюджет

Планирате ефективно управлението на ресурсите и идентифицирате възможности за тяхната оптимизация.

Управление на бюджет

Управление на бюджет

Планирате ефективно управлението на ресурсите и идентифицирате възможности за тяхната оптимизация.

Заявете демо

software-solutions software-solutions

Разполагате с разнообразни справки – за изпълнението на бюджета, за финансовия баланс, за площи, наематели, такси, сравнения с минали периоди и други. Събирате с лекота всички необходими данни за планиране на бъдещи бюджети.

Следите финансовите потоци в реално време и правите разбивки по различни елементи. Разполагате с актуална информация за изпълнението на бюджета и можете да правите корекции по всяко време при необходимост.

Ценови модели

Изберете най-подходящия пакет спрямо вашите нужди

Разгледайте

Вижте другите ни решения