Разработка на софтуер

Разполагаме с необходимите знания, опит и експертиза при разработването на различни софтуерни решения, за да се превърнем във вашия доверен R&D партньор.

Разработка на софтуер

Разработка на софтуер

Разполагаме с необходимите знания, опит и експертиза при разработването на различни софтуерни решения, за да се превърнем във вашия доверен R&D партньор.

Следваме международни стандарти и добри практики

Екипът ни работи по различни Agile методологии (Scrum, Kanban и др.), спрямо нуждите на клиента. Предлагаме и консултации за дефиниране или оптимизация на съществуващите процеси за разработка на софтуер.

Компанията ни е сертифицирана по международните стандарти на ISO:

  • ISO 27001 – Сигурност на информацията
  • ISO 9001 – Управление на качеството

Използваме актуални технологии

Постоянно актуализираме технологичната си експертиза, особено в сферата управление на недвижима собственост, строителство и архитектура. Винаги сме готови да навлезем и в нова технология, ако проектът го изисква.

Изграждаме партньорски отношения

Дългогодишният ни бизнес опит ни е показал значението на взаимното доверие, следването на установени добри практики и прозрачни процеси. Натрупаната експертиза ни помага да изградим такъв тип отношения и процеси, които ще бъдат от взаимна полза.

Имате интерес да станем
ваш R&D партньор?

Свържете се с нас