Софтуерни решения
за управление на недвижима собственост

Платформата FM Center подпомага фасилити и пропърти мениджърите да осигурят
качествена работна и жилищна среда за обитателите на управляваните от тях сгради.

Начало

Софтуерни решения
за управление на недвижима собственост

Платформата FM Center подпомага фасилити и пропърти мениджърите да осигурят
качествена работна и жилищна среда за обитателите на управляваните от тях сгради.

Изберете доказани
софтуерни решения


Превърнете управлението и поддръжката
на недвижима собственост в преживяване
за вашите клиенти.

Изберете утвърдени решения,
чието развитие следва актуалните
световни тенденции.

Събирате всички данни за сградите в една платформа

Постигате ефективна комуникация с ползвателите на сградите

Оптимизирате управлението на наличните ресурси

Автоматизирате разпределението на разходи

Ускорявате и оптимизирате дейностите по поддръжката

Автоматизирате процеса по отчитане на данни от системи

Една платформа,
много приложения


БИЗНЕС СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

Осигурявате оптимално разпределение на наличните площи, високо ниво на комфорт на работната среда, спазване на договорните отношения и висока отчетност.

Научете повече

БИЗНЕС СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

ЖИЛИЩНИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

Посрещате очакванията на наематели и собственици за интелигентно управление на сградата, ефективна комуникация, прозрачни финансови отношения.

Научете повече

ЖИЛИЩНИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКСИ

Посрещате съвременните тенденции на пазара и предлагате цялостна услуга по поддръжка и управление на различни видове площи в един комплекс.

Научете повече

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКСИ
Удовлетворете наемателите в офис сградите

Нашите решения ще ви помогнат да улесните ползвателите на офиса при подаване на заявки, въпроси и известия и ще гарантирате спазването на важни събития по договори и финансова отчетност.

Доставете прозрачност за мениджмънта

Софтуерните ни решения ще централизират информацията, което ще улесни генерирането на разнообразни справки и отчети и вземането на аргументирани стратегически решения за бизнеса.

Удовлетворете наемателите в офис сградите
Осигурете комфорт на живущите

Новите технологии ще предоставят удобство за вашите клиенти чрез бърз достъп до информация, улеснени начини за онлайн плащания, проследимост и допълнителни услуги.

Улеснете работата с доставчиците

Нашите решения ще подпомогнат съхранението и намирането на актуална информация за клиенти, партньори, доставчици, както и всички необходими данни за тях и договорните отношения.

Осигурете комфорт на живущите

Съвети за ефективно управление на недвижима собственост

Изтеглете безплатната електронна книга, която ще отговори на въпросите как да изберем подходящо софтуерно решение, какви са стъпките, какво е важно да знаем за процеса.

Изтеглете

Разкази на клиенти – Facility Management Group

Вижте как платформата FM Center помага на Facility Management Group да да управляват, обработват и анализират огромно количество информация, да посрещат високите очаквания на клиентите си и да се адаптират към променящите се специфики на пазара.

Научете повече

Excel или специализирани софтуерни решения

Успява ли Excel да посрещне съвременните нужди при управление и поддръжка на сгради? И какви са предимствата от работата със софтуерните решения, част от платформата FM Center.

Изтеглете

Клиенти, които избраха и
използват нашите решения


Вижте ползите от софтуерните
решения за нашите клиенти


Следете последните тенденции

В нашия блог ще намерите както практически съвети за фасилити и пропърти мениджъри, така и примери за добри практики при управлението на сгради.

Блог