Управление на площи

Организирате собствеността, следите заетостта на площите и разполагате с цялата необходима информация в една платформа.

Управление на площи

Управление на площи

Организирате собствеността, следите заетостта на площите и разполагате с цялата необходима информация в една платформа.

Заявете демо

software-solutions software-solutions

Разполагате с цялата необходима информация за сградата и нейните характеристики - застроена площ, височина, обем, площ на стени и прозорци, оборудване и т.н. Ориентирате се лесно в елементите на собствеността, подробно описани в йерархична структура.

Следите заетостта на отдадените под наем площи, сроковете за подновяване на договорите и условията по тях. Това ви позволява да:

  • правите сравнения и анализи;
  • откривате възможности за оптимизация на пространството;
  • увеличавате печалбата;
  • увеличавате вероятността да постигнете положителен баланс от наеми (rent-roll);

Разполагате с добре структурирана информация за своите наематели и свързвате площите с конкретно лице за контакт. Подобрявате управлението на свързаната с тях документация – прилагате неограничен брой файлове във всякакъв формат към всеки от елементите на собствеността.

Ценови модели

Изберете най-подходящия пакет спрямо вашите нужди

Разгледайте

Вижте другите ни решения