Една платформа, много приложения

Софтуерните решения в платформата FM Center ви позволяват да посрещате бързо и лесно нуждите на клиентите, наемателите и ползвателите на сградите, независимо дали управлявате бизнес, жилищни или мултифункционални комплекси.

Една платформа, много приложения

Една платформа, много приложения

Софтуерните решения в платформата FM Center ви позволяват да посрещате бързо и лесно нуждите на клиентите, наемателите и ползвателите на сградите, независимо дали управлявате бизнес, жилищни или мултифункционални комплекси.

Предоставяте специализирано
управление според вида площи


Софтуерни решения, подходящи
за различните специалисти


ПРОПЪРТИ
МЕНИДЖЪРИ

Управлявате оптимално договорите и отношенията с ползвателите на сградите. Осигурявате удобно и лесно взаимодействие с тях, лесен канал за комуникация, достъп до информация и възможност да улесните максимално финансовите операции по дължими и платени сметки, наеми и др.

ФАСИЛИТИ
МЕНИДЖЪРИ

Осигурявате качествена поддръжка и гладко функциониране на сградата, независимо от вида управлявани площи. Бързата реакция е улеснена от софтуерните ни решения чрез възможността ползвателите да подават въпроси, искания и заявки онлайн и да следят изпълнението им.

СОБСТВЕНИЦИ И ИНВЕСТИТОРИ

Взимате аргументирани решения, базирани на информация и центрирани около ползвателите на сградите и развитието на бизнеса ви. Платформата ви предоставя необходимите данни, които да анализирате и да взимате правилни решения за бъдещи инвестиции в комплекса.

Вижте сградите, които се управляват с помощта на софтуерните ни решения

Проекти