Интелигентните решения - ключът към успеха

Съвременните технологии позволяват да поставите обитателите на сградите в центъра на вашите дейности и да повишите тяхната удовлетвореност и лоялност.

Интелигентните решения - ключът към успеха

Интелигентните решения - ключът към успеха

Съвременните технологии позволяват да поставите обитателите на сградите в центъра на вашите дейности и да повишите тяхната удовлетвореност и лоялност.

Софтуерни решения за
цялостно управление на сгради


Какви са ползите за вас?


Събирате всички данни за сградите в една платформа

Получавате пълна картина на вашата собственост – заетост, разходи, оборудване, задачи по поддръжка, изтичащи договори.

Постигате ефективна комуникация с ползвателите на сградите

Предоставяте удобен двупосочен канал за комуникация относно новини, събития, задължения, извършени плащания, сигнали и др.

Оптимизирате управлението на наличните ресурси

Подобрявате управлението както на наличните площи и работни процеси, така и на енергийните и финансови ресурси.

Автоматизирате разпределението на разходи

Гарантирате бързо и автоматизирано разпределяне на разходи между вашите клиенти и наематели спрямо договорните отношения.

Ускорявате и оптимизирате дейностите по поддръжката

Следите в реално време извършваните дейности по поддръжката и статуса на задачите, пазите история на ремонтите и разходите.

Автоматизирате отчитането на измервателните системи

Намалявате риска от допускане на грешки и съкращавате времето за отчитане чрез интеграция на измервателните системи (водо-, електро- и газоснабдяване, ОВКИ и др.).