Разкази на клиенти

Запознайте се с реални примери как внедряването на софтуерните ни решения спестява време и разходи, подобрява комуникацията с ползвателите на сградата и носи ползи за всички.

Разкази на клиенти

Разкази на клиенти

Запознайте се с реални примери как внедряването на софтуерните ни решения спестява време и разходи, подобрява комуникацията с ползвателите на сградата и носи ползи за всички.

Vertigo Business Tower

Проектирана и построена според най-високите европейски технически стандарти, сградата на Vertigo намира иновативен технологичен партньор в лицето на CenterMine.

"Изборът ни беше лесен, тъй като платформата FM Center е единственият продукт без алтернатива на българския пазар."

– Виктория Пешевска, Управител, Vertigo Business Tower

Изгледайте видеото

Sopharma Business Towers

Сградите на Софарма са отлично планиран и успешно реализиран проект, съчетаващ иновативни технологии с комфортни офис и търговски площи. Част от управлението на проекта е свързано с внедряването на цялостно решение за професионално управление и автоматизация.

Благодарение на софтуерните ни решения те могат да упражняват контрол на всички дейности по управлението на комплекса и неговата поддръжка, както и на отношенията с наемателите в него, разпределение на общите разходи и цялостен финансов контрол.

Прочетете целия разказ

Facility Management Group

Естеството на бизнеса им предполага ежедневното посрещане на редица предизвикателства и трудности. На екипа е нужна иновативна система, с която да управляват, обработват и анализират огромно количество информация, да посрещат високите очаквания на клиентите си и да се адаптират към променящите се специфики на пазара и Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Вижте как платформата FM Center им помага да се справят с всички тези предизвикателства.

Прочетете целия разказ

Нека поговорим за
конкретните ви нужди!

Свържете се с нас