Мултифункционални комплекси

Софтуерните ни решения ви помагат да посрещнете разнообразните клиентски нужди и очаквания, като обединяват различните дейности и системи в една платформа – FM Center.

Мултифункционални комплекси

Мултифункционални комплекси

Софтуерните ни решения ви помагат да посрещнете разнообразните клиентски нужди и очаквания, като обединяват различните дейности и системи в една платформа – FM Center.

application application

Отношенията между служителите в комплекса и ползвателите предполагат много динамика и изискват ефективна комуникация. Софтуерните ни решения предоставят на ползвателите улеснен достъп до информация, възможност за допитване до тях от страна на мениджмънта, достъп до различни услуги, които да посрещнат нуждите им.

Едно от големите предизвикателства при мултифункционалните комплекси е необходимостта да се управляват различни видове площи, договорни и финансови отношения с голям брой физически и юридически лица. Софтуерните ни решения събират цялата информация – клиенти, контакти, площи, договори, на едно място, подпомагат ефективното управление и допринасят за удовлетвореността на ползвателите.

Софтуерните решения предоставят възможност да извличате голям брой различни данни, да изпращате анкети и въпросници, да изготвяте всякакъв вид справки. По този начин ще можете да вземете информирани решения – има ли необходимост от разширяване на зоната за хранене, кои услуги са най-често използвани, кои нужди на ползвателите можете да посрещнете по-добре.

Мултифункционалните комплекси са мащабни и изискват високо ниво на професионализъм за управление на поддръжката. Ще получите цялостен поглед върху състоянието на собствеността, автоматизиран онлайн процес по управление на задачите, възможност да планирате и разпределите оптимално разходите за регулярната поддръжка.

Динамичните отношения с голям брой различни фирми, наематели, доставчици и клиенти изискват гъвкавост. А софтуерните ни решения ще ви помогнат да оптимизирате управлението на площите, договорните и финансовите отношения. По този начин ще имате предимство при привличането на нови наематели и ще защитите бизнес интересите си.

Вижте сградите, които се
управляват с помощта на
софтуерните ни решения

Проекти