Бизнес сгради и комплекси

Софтуерните ни решения допринасят за повишаване удовлетвореността на работещите в офис и бизнес сгради, както и за ефективното управление на площите и поддръжката.

Бизнес сгради и комплекси

Бизнес сгради и комплекси

Софтуерните ни решения допринасят за повишаване удовлетвореността на работещите в офис и бизнес сгради, както и за ефективното управление на площите и поддръжката.

application application

Спазването на договореностите играе ключова роля при сградния мениджмънт на бизнес комплекси и офиси. Софтуерните ни решения ще ви помогнат да го постигнете чрез удобни функционалности за управление на договори. Допълнително ще предоставят на вас и вашите клиенти детайлна разбивка за направените разходи и ясен детайлен произход на месечните задължения, което ще доведе до прозрачни финансови отношения.

Качествената поддръжка предполага добро планиране, но и бързо разрешаване на възникналите проблеми. Това се постига много по-лесно като осигурите възможност за двустранна комуникация – работещите в офисите ви известяват своевременно за конкретни проблеми и аварии, а вие им позволявате да следят отстраняването, управлявате очакванията им и демонстрирате, че нуждите им се посрещат.

Един от най-добрите начини да повишите удовлетвореността на своите клиенти е да се погрижите за нуждите им. С платформата FM Center можете да изпращате въпросници и анкети към ползвателите на сградата всеки път, когато планирате промени и искате да ги ангажирате в процеса.

С платформата FM Center фасилитирате процеса по запазване на услуги, които вашите доставчици и партньори предоставят за ползвателите на сградата – химическо чистене, йога, фитнес, фризьор и др. Надминавате очакванията на клиентите и осигурявате допълнителни приходи за вашия бизнес.

Колко души се възползват от опцията за доставката на здравословен обяд? Колко човека посещават часовете за йога? Колко зает е фитнесът? Решенията, базирани на информация и центрирани около ползвателите, са тези с най-добри резултати. Платформата FM Center ви предоставя цялата информация и данни, от които имате нужда.

Вижте сградите, които се
управляват с помощта на
софтуерните ни решения

Проекти