Управление на наемни отношения

Осигурявате спокойствие за вас и за собствениците и наемателите в управляваните от вас сгради чрез следене и коректно изпълнение на условията по договорите.

Управление на наемни отношения

Управление на наемни отношения

Осигурявате спокойствие за вас и за собствениците и наемателите в управляваните от вас сгради чрез следене и коректно изпълнение на условията по договорите.

Заявете демо

software-solutions software-solutions

Следите с лекота с кои физически и юридически лица имате договорни отношения, какви са тези отношения, какви са сроковете по тях и др. Разполагате с актуални данни за собственици и наематели както и с възможността бързо и лесно да откривате информация за тях.

Съхранявате и управлявате цялата договорна информация за вашите клиенти в една платформа. Това ви позволява с лекота да генерирате документи с помощта на предварително създадени шаблони, да управлявате данни от договори чрез drag & drop, да индексирате наемната цена и/или цената за поддръжка автоматично и др.

Ограничавате до минимум риска от пропускането на важни събития и дати от договорите и анексите. Автоматичното известяване ви напомня чрез изпращането на email за наближаващи срокове.

Ценови модели

Изберете най-подходящия пакет спрямо вашите нужди

Разгледайте

Вижте другите ни решения