Управление на поддръжката и заявките

Осигурете комфорта на вашите клиенти и гладкото функциониране на сградата с ефективна поддръжка.

Управление на поддръжката и заявките

Управление на поддръжката и заявките

Осигурете комфорта на вашите клиенти и гладкото функциониране на сградата с ефективна поддръжка.

Заявете демо

software-solutions software-solutions

Осигурявате удобен канал за комуникация между ползвателите на сградите и фасилити мениджмънта. Help Desk е облачно решение, където вашите клиенти да подават заявления и да съобщават за възникнали проблеми. Подадените заявки, оплаквания и въпроси се разпределят по групи спрямо предварително зададени критерии.

Посрещате с увереност извънредните обстоятелства, благодарение на възможността бързо да разпределите задачите по отстраняване на проблема и да контролирате изпълнението им дистанционно. Пазите история на поддръжката със снимки от аварии, протоколи за ремонт, гаранционни карти. Разполагате с отчети за извършената работа - изразходвано време, вложени средства, използвани резервни части.

Разполагате с електронно досие на сградата с описание на всички елементи на собствеността, включително наличните системи и оборудване. Планирате ефективно превантивната поддръжка, разпределяте задачите и контролирате процеса. Софтуерът се грижи да не пропуснете планираните срокове.

Ценови модели

Изберете най-подходящия пакет спрямо вашите нужди

Разгледайте

Вижте другите ни решения