Софтуерни решения
за управление на недвижима собственост

Платформата FM Center подпомага фасилити и пропърти мениджърите да осигурят
качествена работна и жилищна среда за обитателите на управляваните от тях сгради.

Начало

Софтуерни решения
за управление на недвижима собственост

Платформата FM Center подпомага фасилити и пропърти мениджърите да осигурят
качествена работна и жилищна среда за обитателите на управляваните от тях сгради.

Изберете доказани
софтуерни решения


Превърнете управлението и поддръжката
на недвижима собственост в преживяване
за вашите клиенти.

Изберете утвърдени решения,
чието развитие следва актуалните
световни тенденции.

Събирате всички данни за сградите в една платформа

Постигате ефективна комуникация с ползвателите на сградите

Оптимизирате управлението на наличните ресурси

Автоматизирате разпределението на разходи

Ускорявате и оптимизирате дейностите по поддръжката

Автоматизирате процеса по отчитане на данни от системи

Една платформа,
много приложения


БИЗНЕС СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

Осигурявате оптимално разпределение на наличните площи, високо ниво на комфорт на работната среда, спазване на договорните отношения и висока отчетност.

Научете повече

БИЗНЕС СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

ЖИЛИЩНИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

Посрещате очакванията на наематели и собственици за интелигентно управление на сградата, ефективна комуникация, прозрачни финансови отношения.

Научете повече

ЖИЛИЩНИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКСИ

Посрещате съвременните тенденции на пазара и предлагате цялостна услуга по поддръжка и управление на различни видове площи в един комплекс.

Научете повече

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКСИ
Удовлетворете наемателите в офис сградите

Нашите решения ще ви помогнат да улесните ползвателите на офиса при подаване на заявки, въпроси и известия и ще гарантирате спазването на важни събития по договори и финансова отчетност.

Доставете прозрачност за мениджмънта

Софтуерните ни решения ще централизират информацията, което ще улесни генерирането на разнообразни справки и отчети и вземането на аргументирани стратегически решения за бизнеса.

<h5 class="mt-0 font-weight-bold">Удовлетворете наемателите в офис сградите</h5>
Осигурете комфорт на живущите

Новите технологии ще предоставят удобство за вашите клиенти чрез бърз достъп до информация, улеснени начини за онлайн плащания, проследимост и допълнителни услуги.

Улеснете работата с доставчиците

Нашите решения ще подпомогнат съхранението и намирането на актуална информация за клиенти, партньори, доставчици, както и всички необходими данни за тях и договорните отношения.

<h5 class="mt-0 font-weight-bold">Осигурете комфорт на живущите</h5>

Съвети за ефективно управление на недвижима собственост

Изтеглете безплатната електронна книга, която ще отговори на въпросите как да изберем подходящо софтуерно решение, какви са стъпките, какво е важно да знаем за процеса.

Изтеглете

Научете повече за новата версия на FM Center

Акцентите са свързани най-вече с по-лесната работа с начисления и плащания, по-удобна навигация и нови възможности за генериране и експортиране на различни документи, справки и отчети.

Научете повече

Excel или специализирани софтуерни решения

Успява ли Excel да посрещне съвременните нужди при управление и поддръжка на сгради? И какви са предимствата от работата със софтуерните решения, част от платформата FM Center.

Изтеглете

Клиенти, които избраха и
използват нашите решения


Вижте ползите от софтуерните
решения за нашите клиенти


Следете последните тенденции

В нашия блог ще намерите както практически съвети за фасилити и пропърти мениджъри, така и примери за добри практики при управлението на сгради.

Блог