Софтуерът не разрешава всички проблеми, но е полезен инструмент

Софтуерът не разрешава всички проблеми, но е полезен инструмент

Един от акцентите на Третия ФМ форум беше ролята на иновациите в сферата

На 14 юни град Бургас бе домакин на третия Фасилити мениджмънт форум, организиран от сп. „ENTERPRISE”, Индустриален логистичен парк Бургас и Българска фасилити мениджмънт асоциация /БГФМА/. CenterMine беше официален партньор на събитието, което събра на едно място над 70 представители на различни бизнес сектори от страната. Основен фокус на форума бе добавената стойност, която фасилити мениджмънт услугите доставят на бизнеса чрез осигуряване на комфортна работна и/или жилищна среда, намаляване на разходите, постигане на енергийна ефективност, повишаване качеството на живот.

Презентациите на 12-те лектори бяха основно в две насоки:

  1. Проследяване на общите тенденции, иновации и възможности за развитие на пазара на ФМ услугите в България и Европа.
  2. Обмяна на конкретни съвети и добри практики относно дигитализирането и управлението на сградите и постигане на по-висока ефективност.

Някои от по-интересните акценти по време на форума бяха свързани с позиционирането на България по отношение на останалите европейски пазари. Беше отбелязано, че страната е водеща в Югоизточна Европа относно разбирането на сферата, но все още има доста работа, докато бизнесът осъзнае ползите от професионален ФМ. Бяха споделени интересни данни от EuroFM, че в страната фасилити мениджмънт индустрията се равнява на 18 милиарда евро. Но за допълнителното развитие на пазара, специалистите трябва да са в крак със световните тенденции и да повишават компетенциите си в сферите на урбанизма, енергийната ефективност и новите технологии. На първо място обаче те трябва да бъдат добри партньори и постоянно да повишават качеството на предоставяните услуги.

В тази връзка бе съобщена новината, че до края на годината стандарт EN 15221 ще бъде изцяло преведен на български език. На 15 юни бяха публикувани първите 2 документа (EN 15221-1, EN 15221-2), а до края на 2017-та се очакват и останалите.

Специално място на форума беше отделено на съвременните технологии и начина, по който те влияят на сектора. В този панел се включи Тюркян Канак от CenterMine. Тя запозна аудиторията с ролята на софтуерните решения при посрещане регулаторните изисквания по европейски стандарт EN 15221. Според нея смисълът на стандарта е да се постигне по-добро и общовалидно разбиране на професията и ползите от нея. Тя сподели, че софтуерът не е панацея. Софтуерът не замества нуждата от добри специалисти, но той е инструмент, който да подпомогне качественото и ефективно изпълнение на работата чрез предоставяне на необходимите данни и информация, систематизиране на процесите и по-лесно и ефективно постигане на целите.

Тюркян акцентира, че за да приложим съветите и нормите, заложени в стандарта, трябва да разполагаме с различни по вид данни, които да анализираме, сравняваме, отчитаме. Специализираните системи за ФМ подпомагат дейността на организациите, като предоставят на специалистите лесен достъп до необходимата информация за изготвянето и изпълнението на дългосрочните, средносрочните и оперативните си цели (чрез анализ, стратегическо планиране, следене на KPIs, управление на проекти, процеси и договори, спазване на законовите изисквания, оптимизиране използваните ресурси, обработка на заявки за услуга чрез help desk, събиране на данни за оценки на изпълнението и др).

Тюркян очерта няколко конкретни сфери, където софтуерът допринася за по-ефективен фасилити мениджмънт спрямо стандарт EN 15221:

  • Управление на договорните отношения (EN 15221-2:2006 – Указания за разработване на договори за подпомагане на управлението)
  • Спазване на SLA (service level agreement) (EN 15221-3:2011 – Указание за постигане на качество при управление на сградния фонд)
  • Разпределение и сравнение на разходи (EN 15221-4:2011 – Таксономия, класификация и структури в управлението на сградния фонд)
  • Управление на процеси (EN 15221-5:2011 – Указание относно процесите при управление на сградния фонд)
  • Електронен регистър на собствеността (EN 15221-6:2011 – Измерване на площи при управление на сградния фонд)
  • Бенчмаркинг (EN 15221-7:2012 – Указания за бенчмаркинг на показателите)
  • Отчетност към висшия мениджмънт

Тюркян Канак завърши презентацията с мнението, че приемането на стандарт за фасилити мениджмънт е важна и необходима крачка, която може да бъде много по-лесна, ако специалистите използват подходящи инструменти и се доверят на добре подбрано софтуерно решение.

Споделете публикацията:


Свързани статии