В дигиталната ера нищо няма да е по-търсено от човешкия фактор

В дигиталната ера нищо няма да е по-търсено от човешкия фактор

Живеем във времето на споделената икономика – работим в споделени работни пространства, спим в споделени места за настаняване, свързваме се с потенциални колеги в различни онлайн платформи. Едва ли преди десет години сме си представяли, че ще се возим в колата на непознати (Uber), ще спим в къщата им (Airbnb) или ще работим редовно с някой freelancer от другия край на света. Но сега приемаме всичко това за нормално.

Какво означава всичко това за фасилити мениджърите?

От гледна точка на фасилити мениджмънта, резултатът от драстичния напредък на технологиите, иновациите и споделената икономика е откъсването на много хора от офиса и стандартното разбиране за работа. Много хора в днешно време избират да поемат краткосрочни ангажименти и да се възползват от възможностите за повишена гъвкавост – да работят отвсякъде и по всяко време. Или с други думи – да са част от така наречената „gig-economy“*, която, те вярват, им дава повече свобода и гъвкавост, както и чувството за повече контрол над живота им. Проучванията показват, че делът на gig-economy ще продължава да нараства заедно с тенденцията компаниите да назначават независими freelancer-и вместо служители на пълен работен ден.

Как може технологичната революция да се превърне по-скоро във възможност, отколкото в заплаха?

Потенциален проблем, който gig-economy води със себе си, е че все по-малко хора ще работят както досега – в офис, където имат обособено работно място, бюро, компютър и т.н. Възможностите за гъвкавост в работата на служителите означава, че и фасилити мениджърите трябва да се адаптират към промените, да станат по-гъвкави и да приложат същото и спрямо офисите, за които се грижат. Потенциалната възможност, която gig-economy води със себе си, е да съдействате за обособяването на такива офис пространства, които да привличат хората да работят в тях.

Как е възможно това?

Отговорът е човешкият фактор. В ерата на драстична дигитална трансформация ясно се очертава послание към фасилити мениджмънт сектора – сложете приоритет върху здравето и удовлетвореността на хората, поставете личното преживяване в центъра на управляваните пространства.

Дигиталната трансформация предоставя голяма възможност пред фасилити мениджърите – да преоткрият своя стил на работа съобразно задаващите се и вече наложилите се промени. Умните сгради ще поемат някои от рутинните задачи, което ще доведе до повече време от страна на ФМ специалистите да се фокусират върху човешкия фактор. Ролята на фасилити мениджърите ще претърпи трансформация и от поддържаща услуга ще прерасне към стратегическа функция. Осигуряването на безупречно преживяване на работното място ще бъде стратегически приоритет за цялата организация – възможност за фасилити и пропърти мениджърите да заемат своето място при стратегическо планиране на по-високо ниво.

Промяната е неизбежна. Фасилити мениджърите ще трябва да се адаптират към новите реалности, предизвикани от gig-economy. Конкурентното им предимство е възможността да работят в съответствие с новите технологии, за да създадат среда, базирана на преживявания. Среда, която да отговаря точно на нуждите на обитателите и да предоставя добавена стойност.

Фасилити мениджърите трябва да се възползват от момента и да фокусират своята емоционална интелигентност, за да направят това, което машините не могат – да създадат човешки преживявания. В дигиталната ера нищо няма да е по-търсено от човешкия фактор.

*Gig-economy – среда, в която временните позиции са често срещани, а организациите сключват договори с независими работници за краткосрочни ангажименти.

Споделете публикацията:


Свързани статии