FM Center 8.1 – улеснено управление на начисления и плащания, по-удобен интерфейс и по-детайлни справки

FM Center 8.1 – улеснено управление на начисления и плащания, по-удобен интерфейс и по-детайлни справки

Новата версия на специализираната платформа FM Center осигурява още повече възможности на фасилити и пропърти мениджърите да отговорят на нуждите на своите клиенти и да им предоставят първокласни услуги. Акцентите са свързани най-вече с по-лесната работа с начисления и плащания, по-удобна навигация и нови възможности за генериране и експортиране на различни документи, справки и отчети.

Нови функционалности при начисленията и плащанията

Едно от предимствата на FM Center е, че благодарение на платформата получавате пълен поглед върху движението и състоянието на финансовите потоци и гарантирате прозрачност.

Нововъведенията във версия 8.1 ви позволяват лесно и удобно да свържете задълженията и плащанията и да видите коя част от дадено плащане кои точно задължения покрива. Както и обратното. Софтуерът ви позволява също така:

  • да пренасочвате суми от дадено плащане по различни задължения;
  • да насочвате авансови плащания по конкретни пера;
  • да разпределяте автоматично наличните аванси към задължения по конкретни пера.

Улеснена е и работата с начисленията. Те вече могат да бъдат публикувани за предстоящи месеци, както и да бъдат редактирани след своето публикуване.

Благодарение на версия 8.1 мениджърите вече могат бързо да реагират при постъпване на ново плащане. Те могат да го разпределят само с няколко клика, за да покрият приоритетните задължения. Разбира се, съществува и опцията за автоматично разпределяне, което не изисква намеса от мениджърите.

Подобрения в навигацията и стилизацията

FM Center 8.1 предлага по-лесна работа с потребителския интерфейс. Промените ще подобрят работата с платформата както за фасилити и пропърти мениджърите, така и за наемателите и собствениците, които използват клиентския портал.

Мениджърите получават по-ясна визуализация за всеки обитател в страниците за начисления и плащания, както и по-добра визуализация на баланса с дължими суми и авансови плащания. Допълнително е разработен и нов диалогов прозорец с информация за плащанията, разпределени по конкретни задължения.

В клиентския портал е създадена изцяло нова страница със сметки на всеки живущ, а страниците Начало, Новини, Сигнали и Услуги са подобрени с цел по-интуитивна навигация в системата от страна на собственици и наематели.

Новости при документите, справките и отчетите

Благодарение на платформата FM Center събирате и управлявате цялата информация в една система, което ви позволява да генерирате разнообразни справки, да анализирате данните и да вземате най-добрите стратегически решения.

Версия 8.1 предлага още по-богати възможности при генерирането, експортирането и импортирането на различни документи, справки и отчети:

  • Вече можете да генерирате и експортирате проформа фактури за импорт във външен софтуер.
  • Получавате детайлна информация за месечни такси, задължения и плащания на даден клиент с възможност за изпращане по имейл.
  • Можете да генерирате справка с история на събираните от собственици и наематели плащания.

Вижте платформата в действие

FM Center обединява в себе си софтуерни решения, които обхващат всеки аспект от управлението на недвижима собственост. Уверени сме, че версия 8.1 прави платформата дори по-ефективна и удобна за всекидневието на всички настоящи и бъдещи нейни потребители.

Свържете се с нас, за да ви покажем как FM Center може да отговори точно на вашите нужди и очаквания – centermine.com/request-demo

Споделете публикацията:


Свързани статии