Удовлетворените клиенти – измерител за качествено управление

Удовлетворените клиенти – измерител за качествено управление

През последните години поведението и очакванията на потребителите по цял свят се промениха заедно с промяната на начина ни на живот и на работа. Строителният бизнес, с цел да отговори на тези нови изисквания, започна все повече да набляга върху пространства от нов тип. Строят се смесени комплекси (жилищни, офисни и търговски площи), които да отговарят на заетостта, мобилността и динамиката на съвременния човек. А за фасилити мениджърите това означава, че трябва да се адаптират и да потърсят по-ефективни инструменти за комуникация с наемателите и управление на този вид площи.

Отговорът на тази необходимост дойде под формата на постоянно нарастващ интерес към така наречените Proptech (property technology) компании. През 2017 г. инвестициите на венчър капиталисти в тях са близо 12.6 милиарда долара. Сума, многократно по-висока от минали години. Развитието на тези технологии не е случайно. Потенциалът, който те носят със себе си, е огромен. Тези софтуерни решения дават възможност на фасилити мениджърите да управляват много по-детайлно както собствеността, така и отношенията си с клиентите.

FM Center позволява на фасилити мениджърите да се фокусират върху човешкия фактор, да създадат среда, която да отговаря точно на нуждите на обитателите и да предоставят добавена стойност.

FM Center e специализирана платформа, която предоставя уеб модул, чиято основна цел е да предостави възможност за обмяна на информация между управители на жилищни комплекси, офис центрове, бизнес сгради и обитателите им, както и инструменти за следене и плащане на сметки и предоставяне на допълнителни услуги. Част от функционалностите на модула включват:

  • Информираност за сградата

Модулът предлага обособена страница, където фасилити мениджърите и управителите на сгради да предоставят актуална информация относно инициативи, текущи ремонти, планова поддръжка и др.

  • Информираност за задълженията

Леснодостъпна страница, където всеки клиент да се информира относно своите дължими и платени сметки.

  • Мобилност

Възможност клиентите да извършат онлайн плащания и да заплатят своите задължения независимо къде се намират – за интернет, електричество, вода.

  • Своевременно известяване

Клиентите получават информация чрез SMS или email за месечните такси, последни новини от информационното табло, добавена нова услуга и др.

  • Навременна поддръжка

Модулът предоставя възможност за лесно и бързо подаване на заявления и съобщения за възникнали проблеми.

  • Допълнителни услуги

FM Center осигурява възможността наемателите да се възползват от допълнителните услуги, налични в комплекса или в близост – поръчка на храна, салони за красота, автомобил под наем, възможности за пазаруване, услуги по чистота и др. По този начин наемателите получават добавена стойност, а ФМ специалистите – нов източник на приходи.

Споделете публикацията:


Свързани статии