5 технологични тенденции, които променят фасилити мениджмънта

5 технологични тенденции, които променят фасилити мениджмънта

Съвременните технологии оказват огромно влияние както върху личния, така и върху професионалния ни живот. Фасилити мениджмънт индустрията не е изключение – от употребата на клиентски портали за лесна връзка между обитатели и специалистите по поддръжка до Интернет на нещата и навлизането на изкуствен интелект за управление на собствеността, всичко показва, че ролята на технологиите в сферата ще расте за в бъдеще. В настоящата статия сме извели 5 тенденции, които вече оказват пряко въздействие и променят методите на работа на фасилити мениджърите.

1. Използването на различни софтуерни решения нараства

Допреди няколко години на фасилити мениджмънта се приписваха основно поддържащи функции. Стандартната представа за дейността на специалистите от сферата се свързваше основно с разговори по телефона и отстраняване на възникнали проблеми. Но съвременните фасилити мениджъри вече са преминали през този етап и постепенно отхвърлят реактивния подход към поддръжката. Те наблягат на автоматизацията на процеси, използвайки специализирани софтуерни решения. Съвременните технологии им помагат да ограничат реактивната поддръжка, доставяйки необходимата информация за оборудване, системи и съоръжения. По този начин фокусът се поставя върху централизираната планова поддръжка, а проблемите са адресирани и документирани навреме.

2. Нараства употребата на мобилни устройства

Мобилните технологии позволиха на фасилити мениджърите все по-често да се справят със своите задължения дистанционно. С други думи, употребата на мобилни устройства даде необходимата свобода на ФМ специалистите да са по-гъвкави, да са там, където са най-необходими, вместо да се налага да седят на бюрото си до компютъра и телефона. Допълнително, употребата на мобилни технологии ще позволи на техниците по поддръжката и на фасилити мениджърите да подобрят съвместната си работа.

3. Все повече сензори се използват за фасилити мениджмънт

Предпоставка за нарастващата употреба на нови технологии и все по-голямата интеграция между различни фасилити мениджмънт системи е постепенно намаляващата цена на различни сензори, използвани в индустрията. Пряк резултат е по-цялостният поглед и подобреният контрол над съоръженията от страна на фасилити мениджърите.

Допълнително, сензорите ще улеснят работата и повишат ефективността на отговорниците за доставките. Например, сензорите за движение ще намалят използваната енергия за осветление, климатици и системи за охлаждане (чилъри) сред всички индустрии. Ако тези устройства се свържат към вътрешната мрежа, така нареченият Интернет на нещата (Internet of Things – IоТ), ще предостави допълнителни данни и анализ кога и колко често е активирано съответното оборудване, кога се появяват проблеми и кога трябва то да бъде заменено.

4. Тенденциите за устойчиво развитие играят все по-голяма роля

Съвременните климатични промени поставят все повече индустрии под силен натиск за повишаване на устойчивостта и енергийната ефективност. Тази тенденция означава нарастваща употреба на автоматизирани системи. Интеграцията между различните софтуерни решения и системи позволява на фасилити мениджърите да следят, наблюдават и упражняват контрол над своите работни процеси, гарантирайки по този начин посрещането на установените стандарти за устойчивост.

5. Решенията се вземат на базата на данни

Друго следствие от интеграцията/имплементацията на съвременни технологии в работата е нарастващото количество съхранени и анализирани данни. Пряка полза е възможността на фасилити мениджърите да взимат по-точни решения, базирани на съответната информация. С развитието на изкуствения интелект, очакваме в близко бъдеще тази тенденция да играе все по-важна роля във фасилити мениджмънта.

Какво означава всичко това?

Ролята на фасилити мениджърите се променя и тези тенденции намекват за нарастващото значение на технологиите в индустрията. Отделяйки време да разберете тези тенденции, може да придобиете по-голям контрол върху всекидневните разходи за фасилити мениджмънт и да станете част от едно по-устойчиво бъдеще.

Споделете публикацията:


Свързани статии