Как ефективният фасилити мениджмънт спестява средства

Как ефективният фасилити мениджмънт спестява средства

Финансовият аргумент защо да използваме специализирани ФМ системи

Специализираните софтуерни решения често са отговор на въпроса как да извличаме максимална полза от усилията, които влагаме в работата си. Много е изписано по темата как тези системи ни помагат да постигаме по-голяма ефективност, да оптимизираме комуникацията си, графиците, планирането, управлението на проекти и цялостното представяне – нашето и на екипа ни. В настоящата статия обаче ще се концентрираме върху финансовия аспект, а именно – как инвестицията в специализирана система за фасилити мениджмънт може да ни помогне да намалим разходите. Нека разгледаме няколко примера:

1. Превантивна поддръжка

Добрите софтуерни системи спомагат за прозрачното протичане и възможността за анализ на всички операции по експлоатацията на сгради и оборудване. Това означава, че евентуални проблеми могат да бъдат идентифицирани и адресирани превантивно, което от своя страна означава по-малко усилия за разрешаването им. А колкото по-бързо и по-рано са разрешени проблемите, толкова по-малко вероятно е да нанесат щети. Резултатът са спестени средства от аварии и повреди.

2. Повишена ефективност

Едно от най-ценните качества на специализираните системи за фасилити мениджмънт е способността им да се интегрират с други софтуерни решения. По този начин многократно се подобрява „видимостта“ за наличните и използвани ресурси, прозрачността при протичане на процеси и възможността за следене на текущи задачи. Специалистите разполагат с повече информация, която да им помогне да подобрят ефективността си чрез елиминиране на дублиращи се дейности, равномерно разпределяне на задачите и пренасочване на ресурси там, където са най-необходими.

3. Разходи за електроенергия

Сред най-големите разходни центрове в дейността на фасилити мениджмънта е този за енергия. Осветлението, охлаждането, отоплението формират значителен дял от ежедневните разходи във всяка сграда. Софтуерните решения и възможностите им да анализират големи количества данни дават на фасилити мениджърите по-цялостна информация относно разхода на ресурси и енергия и им позволява да управляват консумацията си по-добре. Данните, които получаваме в реално време, позволяват незабавно предприемане на действия за по-ефективно управление на енергията, а анализът на данни за минали периоди помага да се идентифицират проблемни зони и загубите да бъдат намалени.

4. Обучения

Фасилити мениджмънт индустрията е постоянно нарастващ сектор, който се нуждае от голям брой отдадени специалисти. Всички те от своя страна се нуждаят от постоянни обучения за повишаване на компетентността. Липса на продължаващо обучение или на адекватно въвеждащо такова може да доведат до пропуски и грешки от страна на служителите, да ни костват време, нерви и пари. Интеграцията на специализирани софтуерни решения може да ни помогне да избегнем този риск, оказвайки положителен ефект в две основни насоки.

  • Преди да се интегрира система за фасилити мениджмънт се анализират и оптимизират съществуващите процеси.
  • Софтуерните решения се създават, развиват и интегрират на базата на най-добрите практики в сферата.

По този начин инсталацията на специализирана ФМ система води със себе си не само интеграция на софтуер, но и подобряване на работните процеси и интегриране на добри практики. Оптимизираните работни процеси са по-лесни за следене, по-ефективни, което от своя страна намалява усилията за обучения. Хората ще научават какво трябва да правят по-бързо, ще станат продуктивни, а скъпоструващите грешки и пропуски ще намалеят.

Време е фасилити мениджърите да интегрират новите технологии в своите процеси, ако искат да дадат своя принос за стратегическото развитие на организациите си. Разбира се, изборът на подходящата фасилити мениджмънт система може да помогне на професионалистите да увеличат своя принос към компанията. Готови ли сте за първата крачка – изборът на система за фасилити мениджмънт?

FM Center е платформа, която обхваща голяма част от дейностите, необходими за ефективен фасилити мениджмънт –  възможности за предоставяне на богати справки и отчети, следене на приходи и разходи, оптимизиране на използваните ресурси, информация за оборудването, управление на поддръжката и др. Научете повече на: centermine.com/software-solutions

Споделете публикацията:


Свързани статии