5 добри практики за успешен фасилити мениджмънт

5 добри практики за успешен фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт дейностите неизменно са свързани с ежедневно посрещане на предизвикателства. И докато всяка сграда има своите уникални характеристики, проблеми и решения, то съществуват някои общовалидни добри практики, които могат да допринесат за вашия професионален успех.

1. Обърнете внимание на устойчивото развитие

Не е тайна, че през последните години се обръща все повече внимание на въздействието ни върху околната среда, опазване на природата и използване на възобновяеми източници на енергия. Това от своя страна превръща устойчивия фасилити мениджмънт в световна тенденция и в необходимост. Благодарение на новите технологии, устойчивото развитие никога не е било по-лесно, а ползите, които носи, не са за пренебрегване – спестени средства за електроенергия, подобрен имидж на организацията и най-вече ограничаване отпечатъка на сградата върху природата.

2. Избирайте доставчиците си разумно.

Изборът на правилните доставчици и постоянното измерване и оценка на представянето им е трудна, но важна задача. Не винаги най-доброто решение е да се доверите на доставчици, с които сте работили дълго време. Пазарът е динамичен и постоянно се появяват нови, по-добри възможности. Необходимо е постоянно да следите и оценявате компаниите, с които работите – представянето им, цените, които предлагат, качеството, както и конкуренцията им.

  • Проучете, запишете и сравнете информация и цени от различни доставчици.
  • Запазете тези проучвания, за да реферирате към тях при необходимост в бъдеще.
  • Измервайте постоянно представянето на настоящите ви доставчици

3. Удължете живота на оборудването и активите си

Днешният забързан свят на развиващи се технологии създава впечатление у много хора, че постоянно трябва да подменят оборудването си, но това често не е необходимо. Удължаването живота на настоящите ви активи може не винаги да изглежда като най-добрата опция, но в много случаи е най-ефективната спрямо разходите (да не пропускаме да споменем и отражението върху околната среда).

Ключов фактор при удължаването на живота на оборудването и защитата на вашите инвестиции е превантивната поддръжка. Представете си го като задължителен медицински преглед. Може да ви коства малка сума, но би ви спестило много проблеми на по-късен етап.

  • Сравнете разходите за превантивна поддръжка и за ремонт на своите активи.
  • Водете си записи за ремонтите, за да подготвите графици за превантивна поддръжка.
  • Идентифицирайте и внимавайте за критично важното оборудване.

4. Събирайте и анализирайте данни

Събирането на точните данни е изключително важно, за да наблюдавате ефективността на своята работа и да вземете съответните информирани, стратегически решения. Данните в реално време могат да ви помогнат да следите подизпълнителите, поправките, належащите дейности. Ключови аспекти от управлението на данни включват:

  • Използването на справки с цел вземане на информирани решения за ремонти или замяна на оборудването.
  • Следене на данни в реално време за изпълнение на критични ремонти.
  • Следене на разходните тенденции за намаляване на загубите.

5. Бъдете в крак с последните технологии и тенденции

Технологиите подпомагат огромна част от фасилити мениджмънт дейностите и ви позволяват да си гарантирате конкурентно предимство. Те ви помагат при имплементирането на гореизброените добри практики, но основната полза е, че допринасят за вземането на информирани решения, базирани на данни, а не на предположения. Също така подпомагате комуникацията с клиентите, следите оборудването, планирате поддръжката, отговаряте по-бързо на заявки и оплаквания. Накратко – носят добавена стойност. FM Center е водеща платформа, която обединява различни софтуерни решения и подпомага работата на професионалните фасилити мениджъри. Научете повече на https://centermine.com/software-solutions.

Споделете публикацията:


Свързани статии