3 тенденции в променящата се фасилити и пропърти мениджмънт индустрия

3 тенденции в променящата се фасилити и пропърти мениджмънт индустрия

И технологиите, с които да ги посрещнем

Индустрията се променя. Според проучване на ARC Facilities, 40% от настоящите фасилити мениджъри в САЩ ще се оттеглят от професията до 2026. Смяната на поколенията както при фасилити и пропърти мениджърите, така и при ползвателите налагат нови изисквания и очаквания на пазара, не само в САЩ, но и в цял свят. Включително и в България. В допълнение, събитията покрай пандемията провокираха много компании да преосмислят нуждата от традиционни офиси и работни площи.

Тези фактори доведоха до налагането на три големи тенденции в индустрията – предоставяне на добавена стойност, гъвкавост на работното място и автоматизация на процесите. Технологичните иновации отдавна предлагат възможности, които да подпомогнат реализацията на тези тенденции. През последната година обаче започва по-широко осъзнаване на необходимостта от интегрирането им във фасилити и пропърти мениджмънта.

Добавена стойност

Много собственици и инвеститори започнаха да преосмислят пространствата в опразнените офиси – като създават обособени зони за преживявания, почивка, срещи, размяна на идеи и др. Тези промени на предназначението могат да увеличат многократно стойността на площите, което е изключително важно предвид настоящата ситуация на пазара.

Ролята на технологиите тук е, че подпомагат двустранната комуникация с ползвателите на сградата. Тази комуникация позволява на специалистите да вземат стратегически решения, базирани на данни и информация, както и на желанията на самите клиенти. А решенията, центрирани около ползвателите, са тези с най-добри резултати.

Технологиите предоставят цялата информация и данни, от които имат нужда фасилити и пропърти мениджърите. С тяхна помощ професионалистите могат да изпращат въпросници и анкети към ползвателите на сградата всеки път, когато планират промени и искат да ги ангажират в процеса. Колко души се възползват от опцията за доставката на здравословен обяд? Колко човека посещават часовете за йога? Колко зает е фитнесът? Имат ли нужда от допълнителни услуги?

Веднъж проучили настроенията и желанията – инвеститори, собственици, фасилити и пропърти мениджъри могат да предприемат съответните действия по преосмисляне на пространствата и повишаване стойността им.

Гъвкавост

След пандемията ще наблюдаваме колебания в търсенето на работни площи. Налага се хибридният модел на работа, при който служителите очакват да могат да работят както от дома, така и от офиса.

За да отговорят на тази тенденция, фирмите-наематели разчитат на помощ от пропърти мениджърите. Те искат да осигурят на своите служители възможност за хибридно работно място. Но също така вместо сключват договори за наем на дадени условия, които не подлежат на промяна в следващите 5-10 години, компаниите искат да им бъде предоставен гъвкавост относно условията и ценообразуване спрямо ползваното. А технологиите осигуряват на пропърти мениджърите необходимите инструменти за гъвкаво управление на площите, договорите и плащанията, така че да отговорят на очакванията на своите наематели.

От друга страна, гъвкавостта се проявява не само в отношенията между компаниите-наематели и пропърти мениджърите. Тя се проявява и във взаимодействието на ползвателите на сградите със самите сгради. Все по-често ще говорим за Office Hoteling или Hot Desk Policy. Те представляват премахване на определените на всеки служител работни места и заместването им с възможност да резервират такива в зависимост от вида дейност, която трябва да извършат – тихи стаи за конферентни разговори, споделени пространства за networking, конферентни зали.

Осигуряването на точното софтуерно решение за координиране и управление на подобен тип работни пространства е от ключово значение. Важни функционалности са достъпът от мобилни устройства, интуитивният интерфейс, удобните канали за комуникация както с колеги, така и с екипи по управление и поддръжка.

Автоматизация

Автоматизацията е тема на разговор във фасилити мениджмънт средите от години, като един от изразите ѝ са дейностите по поддръжката.

Благодарение на развитието в технологиите, така наречената предвидима поддръжка набира все повече популярност. Тя е базирана на вградени сензори в оборудването, които изпращат данни и информация в централна система (IoT). Сензорите могат да помогнат да се определи кога даден компонент е за смяна, а изкуственият интелект (AI) идентифицира повтарящи се модели през целия живот на актива, анализира ги и може да предскаже необходимостта от извършване на поддръжка или ремонт на машината. Вместо членове на екипа да губят време в търсене на информация за активите, които трябва да бъдат обслужвани в дадено съоръжение, тези системи автоматично извеждат необходимата информация.

Първи стъпки

На нашия пазар тези бизнес тенденции все още са в ранна фаза, но вече започват да набират скорост. За да са подготвени за всички предстоящи промени в индустрията, фасилити и пропърти мениджърите трябва да започнат да приемат технологиите като неотменна част от работата си.

Първата и най-лесна стъпка в тази посока е дигитализацията на дадени работни процеси с помощта на специализирани решения – за управление на площи, бюджет, финанси, поддръжка, комуникация с наемателите и т.н. Съвременните технологии предлагат необходимата гъвкавост и ниво на персонализация, така че да отговорят най-точно на нуждите на фасилити и пропърти мениджъри. Вече не е необходимо да се закупуват големи и скъпи системи, нито да се прави компромис със софтуер, който не покрива напълно нуждите. Целта на съвременните специализирани решения е да отговорят най-точно на нуждата на специалистите, да ги улеснят максимално в работата им и да им помогнат да предоставят една наистина удовлетворяваща среда на своите клиенти.

Споделете публикацията:


Свързани статии