3 фасилити мениджмънт разхода, чиято оптимизация ще подобри финансовите резултати

3 фасилити мениджмънт разхода, чиято оптимизация ще подобри финансовите резултати

Развитието на фасилити мениджмънт индустрията в световен мащаб носи със себе си нарастващи отговорности за специалистите от сектора. Поради факта, че управлението и поддръжката на сгради и офис пространства може да бъде скъпоструваща дейност, ролята на фасилити мениджъра нараства и започва да включва все повече стратегически за бизнеса функции. От специалистите се изисква да оптимизират поддръжката и управлението на сградата по начин, който да намали разходите. Поради тази причина предоставяме на вашето внимание три от най-значимите разходи при управлението на сгради и съоръжения. Ефективното им посрещане може да окаже значително влияние върху крайните финансови резултати за целия бизнес.

Разходи по поддръжка

Да разполагате с информация и да следите данни относно сградата, оборудването и поддръжката им може да се окаже ключово при оптимизиране на разходите. Решението дали да замените дадена система или да я поддържате още за определен срок трябва да се вземе информирано. Разполагате ли с разчети колко ще ви струва поддръжката на даден актив за следващите 1, 2, 5 години и колко би ви струвало да го замените?

За да вземете информирано решение ще имате нужда от добре поддържан инвентар. Благодарение на съвременните софтуерни решения, като FM Center, вие можете да локализирате и следите ресурси, системи, оборудване в цялата си компания и да изчислявате съответните разходи по поддръжка. Вие дори можете да генерирате и следите справки и доклади, които ще ви напътстват при избора кое оборудване трябва да бъде сменено и кое не. Когато оборудването е добре поддържано, то може да работи и след предвидения операционен срок, да ви спести пари и да повиши финансовите резултати за бизнеса.

Оптимизация на свободното пространство

Промяната на работните ни навици, мобилността и възможността все повече хора да работят от различни локации води до необходимост да се преосмисли начинът, по който използваме офисните площи. Невъзможността ни да отговорим на тези реалности може да доведе до загуба на ресурси. В днешно време се налагат най-различни практики и политики, които да посрещнат новите предизвикателства. Една от тях е “hoteling“ – система за предварителни резервации на определени работни места за определен период от време. Друга подобна е т нар. “hot desking”, която ви позволява да отидете в офиса и да запазите свободно бюро и компютър за даден период от време. Благодарение на подобни концепции, някои от големите компании спестяват милиони долари от разходи за офис пространство, оборудване, мебели, компютри и т.н. Дори и да оперирате в по-малък мащаб, вие също можете да се възползвате от подобни възможности, да обмислите добре своето пространство, оборудване и работни навици на служителите и да прецените дали hot desking е подходящо решение за вас.

Продуктивност на служителите

Времето е най-ценният актив, защото то не може да се върне обратно, нито да се купи повече от него. Това, което можете да направите е да разгледате подробно организацията на работата във вашата компания, процесите и да оптимизирате, където е възможно. Добра идея за фасилити мениджмънт индустрията е да използвате матрицата на Айзенхауер, за да одитирате и оптимизирате работата си. Идентифицирайте задачите и активностите, които са загуба на време и инвестирайте тези минути и часове в нещо по-ползотворно. Ако процедирате успешно, можете да намалите разходите за труд и да повишите ефективността.

Независимо колко мащабна е работата ви като фасилити мениджър, винаги има начини, по които да оптимизирате вашите разходи. Това е особено вярно, когато се възползвате максимално от ключови методи, които са налични – независимо дали нови разбирания за работното място или инвестиция в софтуерни системи за управление на сгради, която да намали разходите и да оптимизира процесите.

Споделете публикацията:


Свързани статии