Как да обработваме данни във FM Center спрямо GDPR?

Как да обработваме данни във FM Center спрямо GDPR?

Една от най-дискутираните теми през 2018 г. бяха новите правила на ЕС за защита на личните данни – GDPR (General Data Protection Regulation). В настоящата статия ще разгледаме как с помощта на FM Center прозрачно да управлявате и обработвате събраните данни на вашите клиенти. По-конкретно ще разгледаме как да реагирате при получаване на заявка за изтриване на данни или при поискване на справка за видовете лични данни, които събирате – ключови изисквания спрямо новия Регламент.

Но нека първо разгледаме термина „лични данни“. Какво представляват те?

Според Регламента „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Отделни данни, които, когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Тези данни се делят на обикновени и чувствителни.

Данните, които се обработват в FM Center, са обикновени – имена, адрес, e-mail, IP адрес, образование, ЕГН/ЛНЧ, както и всякакви данни, по които едно лице може да бъде идентифицирано.

Чувствителни са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Тяхното обработване е забранено с изключение на определени условия.

И така, какво могат да поискат клиентите ви от вас, спрямо новия Регламент? И какви стъпки да предприемете, за да отговорите на исканията им?

Заявка за изтриване на всички лични данни

Стъпки

  1. При поискване от ваш клиент, трябва да го информирате в какъв срок ще бъде изпълнена заявката. За стандартен период се приема около 1 календарен месец. Ние ще ви съдействаме това да се случи във възможно най-кратки срокове.
  2. Направете справка за видовете данни, които съхранявате за дадения клиент.
  3. Отговорното лице се свързва с екипа по поддръжка на FM Center, който трябва да пусне скрипт за пълното анонимизиране на данните, свързани с лицето.
  4. След завършването на процедурите, клиентът се информира.

Данните за клиентите, които са използвани по другите модули на системата (освен модул Контакти), също ще бъдат анонимизирани, като това няма да попречи на работата със софтуера.

Справка за видовете лични данни, които събирате

Стъпки

  1. При поискване от клиент, трябва да съобщите, че информацията ще бъде предоставена в определен срок.
  2. Направете справка за видовете данни, които съхранявате за дадения клиент.
  3. Информиране на клиента.

Както виждате, данните, които се съхраняват във FM Center могат лесно и бързо да бъдат обработени, спрямо желанието на клиента. Искате да научите повече? Не се колебайте да се свържете с нас - centermine.com/contacts

Споделете публикацията:


Свързани статии