5 важни характеристики на съвременните фасилити мениджъри

5 важни характеристики на съвременните фасилити мениджъри

Ако се върнем десетина години назад и попитаме фасилити мениджърите в какво се изразява работата им, повечето отговори ще се завъртят около дейностите по поддръжка на недвижима собственост. Разбира се, и в днешно време сградите и съоръженията са основният фокус на фасилити мениджмънта, независимо дали става дума за офисни, производствени, складови, търговски или жилищни пространства. Въпреки това, отговорностите на ФМ специалистите се промениха драстично през последните години. Фасилити мениджмънтът започва да играе все по-важна роля за стратегическото развитие на бизнеса – намаляване на разходите, подпомагане възможностите за печалба, предоставяне на добавена стойност. Очевидно ролята на фасилити мениджърите се променя и от разходно звено се превръща във важен партньор при стратегическото планиране и развитие на основния бизнес. Тази промяна продиктува търсенето на определени характеристики при подбора на професионалисти в сферата. Характеристики, които да им помогнат да посрещнат предизвикателствата на променящите се отговорности. Нека разгледаме някои от тях:

1. Развиват лидерските си качества

Лидерството е важно качество за успеха не само във фасилити мениджмънт света, но и във всяка една сфера. Това е и причината да е на първо място в нашия списък. Без значение какъв размер е организацията – фасилити мениджърът трябва да бъде лидер, който умее да защитава интересите си. Той трябва да демонстрира и обясни ясно ползите от фасилити мениджмънта за бизнеса, извън поддръжката на сградите. Доброто лидерство означава също така проактивно намиране на решения дори в сфери, извън отговорностите на фасилити мениджмънта, но косвено засягащи дейността им.

2. Използват специализиран софтуер

В днешно време се предлагат много системи, които могат да подпомогнат фасилити мениджърите, когато става дума за съхранение, достъп и анализ на данни. Бързият достъп до тези данни и възможността за лесен анализ са изключително важни за процеса на вземане на решения. Софтуерът също така подпомага комуникацията с клиентите, следенето на оборудването, планирането на поддръжката, по-бързите отговори на заявки и оплаквания. Накратко – носи добавена стойност. FM Center е платформа, която обединява различни софтуерни решения и от дълги години подпомага работата на професионалните фасилити мениджъри. Научете повече на centermine.com/software-solutions

3. Непрестанно подобряват знанията и уменията си

Навлизането на технологиите във фасилити мениджмънта позволи създаването на по-ефективни системи и процеси. Най-добрите фасилити мениджъри познават актуалните тенденции и технологии и не се страхуват да имплементират нови идеи, да се възползват от възможности за придобиване на нови умения, да обменят контакти и идеи с консултанти от индустрията на семинари или конференции.

4. Постоянно оптимизират процесите

Всеки фасилити мениджмънт процес трябва да е обвързан с ясна и последователна процедура, която професионалистите да следват. Това елиминира объркването, спестява време, позволява на всички да си свършат работата по-ефективно и е важен аспект при гарантиране на качеството. Създаването на процедури за всичко – от управлението на активи и обслужване на клиентите до поддръжка и сигурност, е важен елемент за постигане на ефективни фасилити мениджмънт процеси. Но също толкова важни са постоянната им инспекция и оптимизация.

5. Подхождат различно при обслужването на клиентите

Как клиентите възприемат ролята на фасилити мениджъра? Като доставчик на услуга? Като подизпълнител на дейности по поддръжка? Или като партньор, който знае от какво имат нужда и се грижи за техния комфорт? С развитието на индустрията, ролята на фасилити мениджъра вече не е само пасивно-обслужваща. Той има много повече бизнес функции и отговорности, сред които е и изграждането на ефективни и дългосрочни взаимоотношения с клиентите си. Това означава, че професионалният фасилити мениджър има ясна картина за нуждите на своите клиенти, техните очаквания и поведение и умее да управлява тези фактори за постигане на успешен бизнес.

Посрещнете с увереност новите предизвикателства и нарастващите отговорности – свържете се с нас и научите как платформата FM Center подпомага дейността на съвременните фасилити мениджъри.

Споделете публикацията:


Свързани статии