Устойчивият фасилити мениджмънт не е просто тенденция

Устойчивият фасилити мениджмънт не е просто тенденция

Едва ли за някого е изненада, че климатичните промени ще представляват важно предизвикателство пред бизнеса и най-вече пред строителната и фасилити мениджмънт индустрията. Правителства, институции, клиенти, партньори – всички те поставят изисквания за устойчиво развитие. Целта е да се стимулира бизнесът да повиши своята ефективност, що се касае опазването на околната среда.

Ясно се очертава тенденцията компаниите, които успяват да използват своите ресурси ефективно, да печелят конкурентно предимство. Обратното – тези които замърсяват околната среда за сметка на бърза печалба срещат все повече трудности поради лошата си репутация.

Как устойчивото развитие осигурява конкурентно предимство?

Намаленото въздействие върху околната среда предоставя редица възможности за фасилити мениджърите и за бизнеса:

  • ФМ специалистите могат да предложат на своите клиенти различни стратегии и мерки, чрез които да ограничат своето въздействие върху околната среда. Това от своя страна често означава спестени ресурси и съкратени разходи.
  • За много организации, устойчивото работно място може да се превърне в инструмент, чрез който да привличат и задържат наематели. В днешно време все повече хора се фокусират върху своите ценности и желаят да имат своя положителен принос за света.
  • Не на последно място, устойчивото развитие има позитивен ефект и върху имиджа на бизнеса.

Откъде да започнем?

Настоящите подходи към устойчивост предимно се простират до физическите предели на сградата. Те може да са всякакъв вид обновяване с цел подобряване на енергийните и екологични показатели, намаляване количеството използвана вода, подобряване на комфорта и качеството на пространството по отношение на естествената светлина, качеството на въздуха и шума. Ето няколко добри практики, които можете да приложите:

  • Възползвайте се максимално от естествената дневна светлина
  • Използвайте рециклируеми или рециклирани материали
  • Подобрете енергийната ефективност
  • Инвестирайте в устойчиви технологии

Най-важното обаче е едно – за да постигнете успех, трябва да включите мисълта за устойчиво развитие при създаването, оптимизирането, управлението и автоматизирането на работните процеси. Важно условие за постигането на тази цел е имплементирането на нови технологии и събирането и разчитането на различни данни. Например, специалистите могат да събират съществена информация от сензори и BMS системи, да научат как различните пространства се използват, да предвидят бъдещи нужди и да оптимизират настоящите си процеси с мисъл за устойчиво развитие.

FM Center e специализирана платформа за фасилити мениджмънт, която може да ви помогне да придадете на събраните данни реално финансово измерение и да наблюдавате ефективността на своята работа. Платформата разполага с богати възможности за генериране на справки и отчети, с помощта на които да вземете правилните професионални решения. Възползвайте се от предимствата на новите технологии – свържете се с нас за повече информация – https://centermine.com/request-demo

Споделете публикацията:


Свързани статии