3 значими ФМ тенденции, които ще играят важна роля в близко бъдеще

3 значими ФМ тенденции, които ще играят важна роля в близко бъдеще

Успешното развитие на бизнеса неминуемо изисква добро познаване на тенденциите в сферата, на технологичните решения и най-вече на клиентите и техните изисквания. Фасилити мениджмънт индустрията не е изключение. Напротив, тя е една от сферите, където развитието на технологиите оказва голямо влияние, като в същото време фокусът върху клиентите се засилва. Представяме ви няколко тенденции, които е много вероятно да придобиват все по-голямо значение за работата на един фасилити мениджър в бъдеще.

1. Фокус върху хората, тяхното здраве и удовлетворение

През последните няколко години се наблюдава постоянно изместващ се фокус на фасилити мениджмънт услугите от сградите към хората. Все повече внимание се обръща на осигуряването на такава среда, която да предложи здравословни условия на труд. Все повече фасилити мениджъри получават задачата да предприемат действия, които да направят промени върху фактори като светлина, въздух, шум, почистване, дизайн, движение и мебелировка.

Според проучване на Buildings здравословната среда е фокус във фасилити мениджмънта, като 80% от отговорилите на анкетата считат, че здравето и удовлетворението на служителите е важен фактор при привличането и задържането на таланти, а над 50% съобщават, че планират да потърсят външен консултант, за да подобрят условията в своите сгради.

Генералната концепция е, че състоянието на сградата може да има осезаемо въздействие върху здравето на служителите, да повиши продуктивността и да намали болничните. За фасилити мениджърите този фокус върху здравето може да означава различни неща – от подобряване качеството на въздуха до промяна на подовите настилки и предоставянето на повече естествена светлина.

2. Променящи се разбирания за офиса

Отворените работни пространства (Open Office)  вече се наложиха в съвременния бизнес. Постепенно ставаме свидетели и на следващата фаза в това развитие – интегрирането на по-специфични и мултифункционални пространства в офисите. Според доклад на Ted Moudis Associates (фирма за архитектура и интериорен дизайн), все повече компании разбират „алтернативните пространства“, като зони за съвместна работа. Те също така отбелязват, че повечето им клиенти търсят базирани на активности работни пространства. Тази тенденция не е свързана единствено с офиса. Много сгради сред различни индустрии еволюират в това отношение – те правят промени и подобрения, за да повишат функцията на специфични зони и да подобрят преживяването на служители и клиенти.

За фасилити мениджърите това означава, че от тях ще се изисква да се адаптират към новите реалности, да обменят добри практики и know-how и да оптимизират стила си на работа и управление на сградата, за да посрещнат новите предизвикателства.

3. Сертифициране по LEED

Поддържането на „зелени“, енергийно ефективни и устойчиви сгради си остава ключова област, върху която много фасилити мениджъри се фокусират. В тази връзка LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) остава най-престижният и често използван сертификат за категоризиране на „зелени“ сгради. Скорошно проучване показа, че 62% от анкетираните са посочили LEED като важен критерий при позиционирането на пазара. Това е с 9% повече от миналата година.

Според тази статия във FacilityManagement.com, когато „сградата“ реши да кандидатства за LEED сертификация, задачата да се предприемат съответните действия най-често се делегира на фасилити мениджмънта. Дори и да има отделен отговорник за изпълнение на проекта – то той тясно ще си сътрудничи с фасилити мениджъра, особено що се касае до препоръки за проекта, вземането на важни решения, комуникация към наемателите и т.н.

Бонус: Развитието на технологиите

Завършваме списъка с една тенденция, която е неизменна част от всяка индустрия през последните десетилетия – дигиталната трансформация. Вярваме, че развитието на технологиите има огромно значение, тъй като оказва влияние върху всички останали аспекти на работата. Съвременният фасилити мениджмънт може да извлече много ползи от дигиталната трансформация, за да оптимизира процесите си, да повиши ефективността и да достави по-висока стойност за бизнеса.

Възползвайте се от предимствата на новите технологии – свържете се с нас, за да ви представим една от водещите платформи за фасилити и пропърти мениджмънт – FM Center.

Споделете публикацията:


Свързани статии