Новите технологии променят разбирането за работно място

Новите технологии променят разбирането за работно място

Agile Working е концепция, която се базира на разбирането, че работата е дейност, която извършваме, а не място, където отиваме. Тя представлява възможност хората да работят където, когато и както пожелаят – с максимална гъвкавост и минимални ограничения, възползвайки се от напредъка в комуникационните и информационните технологии. Цели да оптимизира представянето на служителите и да достави най-висока стойност при обслужването на клиентите.

Британският институт за фасилити мениджмънт (BIFM) представи ръководство, което да помогне на професионалистите от сферата да управляват прехода към гъвкав (agile) модел на работа в своите организации и работните пространства, за които отговарят. Ръководството е насочено към ФМ специалисти, работещи на висше или оперативно ниво. То покрива ползите от agile working и как успешно да планираме и имплементираме интегриран подход, за да доставим устойчива промяна в работното поведение.

„От BIFM отдаваме голямо значение на работното място и на ролята, която фасилити мениджърите играят при настъпващите промени. С нашето ръководство целим да адресираме настоящата липса на знания относно някои от нововъзникващите добри практики във връзка с работното място“, казва Peter Brogan от BIFM. „Работната среда се променя с бързи темпове, което ще се отрази в нови предизвикателства и възможности.  Предефинирането на работната среда ще се отрази основно на ФМ специалистите, които ще заемат водеща позиция с усилията си да елиминират всички ограничения и да осигурят на хората възможност да работят по-ефективно. В същото време те ще играят ключова роля в създаването на гъвкава среда, която не само да посреща постоянно нарастващите нужди на служителите, но и да подпомогне напредничаво мислещите организации да увеличат продуктивността и представянето на бизнеса си.“

Докладът защитава нуждата бизнесът да инвестира финансово и интелектуално с цел да осигури работна среда, включваща възможност за agile working, която да оптимизира представянето на служителите.

Споделете публикацията:


Свързани статии