CenterMine със стабилно присъствие на първата ФМ Конференция в Турция

CenterMine със стабилно присъствие на първата ФМ Конференция в Турция

Турция е страна с изключително динамично развиващ се пазар на недвижимо имущество, но въпреки този факт, фасилити мениджмънт секторът там все още е недобре развит. Това предоставя възможност за много компании и специалисти от други държави да предоставят своята експертиза, опит, know-how и да се наложат на този динамичен пазар.

От CenterMine, последните няколко години, инвестираме усилия и средства за навлизане в съседната ни държава. Доказателство за сериозните ни намерения са пълната локализация на софтуерната система FM Center на турски език, няколкото стартирани пилотни проекта, както и осигуряването на местен партньор в лицето на фирма Comel.

Компанията е със сериозен имидж, почти 20 годишен опит в сферата на системното интегриране и добри референции от проекти в строителната индустрия. Сключеното партньорство е важна стъпка за навлизането ни на пазара в Турция и е предпоставка за вдигане нивото на фасилити мениджмънт решенията в страната.

Вярваме, че турският пазар има изключително голям потенциал и е положителен фактът, че секторът лека полека започна да се развива и консолидира. Създадена бе фасилити мениджмънт асоциация, а между 9-ти и 11-ти май 2018 г. в Истанбул ще се проведе и първата ФМ конференция. Благодарение на дългогодишния ни опит в Турция и позиционирането ни, CenterMine и партньорите ни от Comel сме поканени да участваме на конференцията и да представим решението FM Center. Допълнително директорът на CenterMine  – Веселка Данчева, ще изнесе лекция относно регулаторните изисквания по европейския стандарт за фасилити мениджмънт EN 15221.

„От CenterMine работим активно за подпомагането на турските ни колеги. Страната изживява истински бум на пазара с недвижимо имущество и този факт предизвика нуждата да се развие фасилити мениджмънт сектора, както показва и организирането на първата ФМ конференция там“, споделя Веселка Данчева. „Партньорството е предпоставка за създаването на взаимно полезни отношения на този динамично развиващ се и бързо растящ пазар, като от CenterMine ще помогнем с нашия опит, know-how, професионални услуги и софтуерни решения.“, допълва г-жа Данчева.

Екипът на CenterMine очакваме да научим много за тенденциите и добрите практики относно фасилити мениджмънт сектора в Турция, които ще ни помогнат да бъдем още по-полезни на нашите партньори и клиенти. Допълнително ще се радваме да срещнем нови потенциални клиенти и партньори, с които да си бъдем взаимно полезни и да работим заедно в бъдеще за по-ефективен фасилити мениджмънт.

Споделете публикацията:


Свързани статии