FM Center 7.1 с фокус върху отношенията с клиентите и финансовата информация

FM Center 7.1 с фокус върху отношенията с клиентите и финансовата информация

Улеснена комуникация с наемателите, по-ефективно управление на информацията за клиентите и нови възможности за генериране на справки и отчети – това са ключовите подобрения в новата версия на специализираната платформа за фасилити мениджмънт. FM Center 7.1 е разработен по такъв начин, че да подпомага фасилити и пропърти мениджърите да бъдат по-ефективни, да постигат по-добри професионални резултати, а работата им да носи удовлетворение на тях и клиентите им.

Улеснена комуникация с наемателите

Изместващият се фокус на фасилити мениджмънта от поддържаща към стратегическа функция предполага повече комуникация с клиентите и наемателите. В новата версия надграждаме някои от функционалностите, за да предложим на ФМ специалистите още по-добра връзка с клиентите.

 • Подобрена е функционалността за изпращане на масови известия по SMS и Email. Фасилити мениджърите получават възможност да търсят получатели по различни критерии – име, собственост, разходни/приходни центрове, телефонен номер, мейл адрес.
 • Добавена е възможност за изпращане на съобщения само до отделни групи потребители. Например до тези, които имат отрицателен финансов баланс.
 • Фасилити мениджърите могат да видят лист с контакти, показани според търсения критерий, и след това да селектират всички или само избрани от тях.

По-ефективно управление на клиентските профили

Подобрени са възможностите за управление на профилите на клиентите, като в същото време е засилен контролът над информацията им. Всеки фасилити и/или пропърти мениджър може да вижда само потребителите и данните по проектите, по които има позволение да работи (даден достъп в FM Center Configuration).

 • Фасилити мениджърите могат да определят дали даден контакт да присъства в един, повече или всички проекти. По този начин, ако той е релевантен само за един проект – информацията за него ще присъства само там.
 • Улеснен е достъпът до общата информация по клиент – контакти, превозни средства, текущ баланс. Лесно може да бъде издадена справка с тази информация.
 • Данните за клиентите могат да се редактират директно от модул Собственост, без да е необходимо да достъпвате модул Контакти.

Подобрени възможности за генериране на справки и отчети

Дигиталната трансформация и интеграцията на съвременни технологии във ФМ сектора рефлектира върху нарастващото количество съхранени и анализирани данни. Това позволява вземането на по-точни решения, базирани на съответната информация. Новата версия на FM Center предлага допълнителни възможности на фасилити мениджърите да управляват тези данни и информация, особено що се касае до бюджета и финансовите операции.

Подобрен е достъпът до съществена финансова информация. Още при отварянето на уеб асистента, фасилити мениджърите имат възможност да получат нагледни справки относно:

 • статус на банковите сметки;
 • последни входящи плащания;
 • баланси на касите;
 • последни разходи;
 • чакащи плащания.

Допълнително, управлението на финансовата информация е подобрено чрез възможности за генериране на следните справки и отчети:

 • Баланс по сметките на всички клиенти за избран период.
 • Извлечение по сметка на избран клиент за избран период.
 • Отчет за приходите и разходите за избран период.
 • Сравнителна справка по месеци за избран период, по видове разходи между ‘разходен бюджет’ и ‘планиран разходен бюджет’.
 • Планиран приходно/разходен бюджет
 • Изпълнение на приходно/разходния бюджет.

Подобренията във FM Center 7.1 са продиктувани както от изискванията и очакванията на професионалистите, така и от съвременните тенденции в сектора. Връзката с клиентите и тяхната удовлетвореност са все по-важен измерител за качеството на предлаганата услуга. В същото време извличането на необходимата информация от множество данни е важно условие за ефективното управление на ресурсите на организацията и постигане на заложените финансови резултати.

Свържете се с нас, за да ви покажем как точно платформата може да отговори на нуждите ви: centermine.com/request-demo

Споделете публикацията:


Свързани статии