3 фасилити мениджмънт грешки, които може би не знаете, че допускате

3 фасилити мениджмънт грешки, които може би не знаете, че допускате

Една от най-естествените човешки черти е склонността ни да допускаме грешки. В работата те се правят както от най-новите служители, така и от мениджърите. Разбира се, това не означава да ги подминаваме с лека ръка и да не работим с цел избягването им. Но веднъж допуснали грешка е важно да настроим мисленето си в правилната посока – какви поуки можем да си извлечем и как те ще ни помогнат в професионалното и личностното ни развитие. Понякога обаче, ние дори не осъзнаваме, че правим нещо не както трябва. И в този случай няма как да си извлечем необходимите поуки.

В настоящия блог пост ще разгледаме три сфери, които фасилити мениджърите често пренебрегват, допускат грешки и дори не разбират за тях. Адекватното адресиране на тези пропуски може да допринесе за успеха на вашия фасилити мениджмънт и организация.

1. Недостатъчен персонал и липса на продължаващо обучение

Ограниченията в бюджета често водят и до ограничаване на персонала. Тази стратегия може да проработи в краткосрочен аспект, но има риск да се окаже ключов недостатък в бъдеще. Разумната инвестиция в професионалисти е инвестиция с голяма възвръщаемост, която за съжаление често остава на заден план при планирането на бюджета. Но дори и да разполагате с нужния персонал, не трябва да забравяте, че са необходими много усилия, за да сте в крак с последните тенденции в сферата. Голяма грешка е да мислим, че някой е достигнал най-високото ниво на знание, особено в днешния бързо развиващ се свят. Промените в технологиите и индустрията изискват постоянно обучение и самообучение, а подобряването на процесите често изисква по-високо ниво на експертиза.

Няма пряк път към това да сте в крак с тенденциите в индустрията. Пътят напред изисква достатъчно и добре подготвени специалисти, които постоянно да се развиват, да имат достъп до нови идеи и възможността да подобрят своите знания, технологии и процеси.

2. Използване на остарели (outdated) инструменти за анализ

Използването на BMS (Building Management Systems) вече е задължителен елемент от експлоатацията на всяка нова сграда. Но ако те представляват една затворена система, това означава, че няма да можете да се възползвате от пълния потенциал на новите технологии. Употребата единствено на BMS вече не отговаря на изискванията на пазара. За да постигнете по-висока ефективност ви е необходим и софтуер за анализ на предоставените от BMS системата данни. В днешно време съществуват широкообхватни решения за фасилити мениджмънт, които извличат и анализират информацията от BMS, изготвят отчети, подпомагат управлението на поддръжката и ви помагат както при изпълнение на ежедневните ви задачи, така и за постигането на средносрочните и дългосрочните цели. Ако не сте сигурни каква точно система е подходяща за вашата дейност – доставчиците на софтуерни решения могат да помогнат при избора, имплементирането и обучението на персонала.

3. Неподготвеност или непознаване на процедурите при възникване на извънредни ситуации

Ако не сте наясно с процедурите, които могат да спасят сградата, съоръженията и използваните инструменти, не само вашият бизнес може да е в риск, но и здравето и сигурността на хората. Управлението на реакцията при възникване на извънредни ситуации е ключово условие, което трябва да включва фактори като планиране, обучение, подготовка, идентифициране на съответния екип за действие, ролята на всеки служител, наличното оборудване, последователността на предприетите действия. Това може да се окаже ключово условие за съхранение на компанията ви. Но фасилити мениджърите често се фокусират изцяло върху належащите проблеми на днешния ден. Много мениджъри пропускат да установят процедури по реакцията при възникване на бедствия и не предвиждат влиянието им върху бизнеса. Докато не се случат. Дори един по-обилен снеговалеж може да „замрази“ бизнеса ви за известно време. Или да ви изправи пред изплащане на здравни застраховки за инциденти. Важно е да подготвите необходимите процедури много преди да се случи извънредната ситуация.

Веднъж осъзнали тези пропуски, вие като фасилити мениджъри, както и целият процес по управление на сградите, можете да бъдете много по-ефективни и да подсигурите бизнеса си в дългосрочен план.

Споделете публикацията:


Свързани статии