4 полезни умения, които да развиете като фасилити мениджър

4 полезни умения, които да развиете като фасилити мениджър

Oт фасилити мениджърите се изисква да притежават многобройни и най-различни умения. От това да носят отговорност за организацията на работната среда по начин, който гарантира здравето, сигурността и удовлетвореността на служителите, до управлението на бюджети, оптимизирането на офисното пространство, анализирането и отчитането на специфични данни. Списъкът може да бъде продължен с още много примери. Едни от най-важните умения за качествено изпълнение на работата обаче са трудно измерими, но също толкова важни – това са така наречените soft skills.

Какво представляват soft skills?

Тези умения се отнасят до индивидуалността и характера на дадена личност. Те не се учат в училище или университет, а се придобиват и развиват постепенно чрез междуличностни отношения. Усъвършенстването на такъв тип умения е изключително важно за хората, които заемат лидерска позиция и най-често се свързват с креативност, ясна комуникация, емпатия, екипна работа, ефективно управление на времето и др.

Представяме четири от най-важните soft skills, които фасилити мениджърите могат да развият, за да управляват успешно не само офисното пространство, а и да дадат добавена стойност на хората, работещи там.

Гъвкавост

В работата на фасилити мениджъра неочакваните проблеми са ежедневие. Като професионалисти, те прекарват много от своето време, опитвайки превантивно да избегнат потенциални проблеми или да разрешат появили се такива.

Поради тази причина, умението да останат гъвкави и да посрещнат предизвикателствата хладнокръвно и ефективно е начело на списъка ни от soft skills.

Емпатия

Емпатията е важна черта на хората, заемащи мениджърски позиции. Тя играе важна роля в изграждането на здрава връзка със служителите. Според Harvard Business Review, емпатията има силно въздействие върху резултатите на работното място. Ако служителите получават повече внимание от колегите си, те се представят по-добре. Фасилити мениджърите, които желаят да изградят пълноценни връзки, трябва да се научат да изразяват емпатия и съчувствие в комуникацията си. Този на пръв поглед малък аспект в отношенията може да доведе до значителни промени.

Комуникация

Фасилити мениджмънтът е свързан с почти всеки друг отдел. Характерна черта на работата е да допълва тази на останалите служители из цялата компания. Поради тази причина е важно за ФМ специалистите да обвържат цялата организация, използвайки комуникационни умения от най-високо ниво. И то в общуването си с хора от различни отдели, заемащи различни позиции.

Самомотивация

Фасилити мениджмънтът не генерира приходи. По-скоро от специалистите се очаква особено внимание към детайлите, за да открият потенциални възможности за спестяване на разходи. Това често означава, че от тях се изисква задълбочено прочуване и внимание към детайла. Тези фасилити мениджъри, които полагат такива допълнителни усилия, ще спечелят подкрепата и уважението на своите колеги и ръководители. И ще се насладят на дългосрочни резултати.

Не е лесно да се изрази количествено ефектът от научаването и развиването на тези умения. Често те остават на заден план. Но фасилити мениджърите, които се справят добре в изграждането на междуличностни връзки и които демонстрират желание да надхвърлят очакванията, без съмнение ще видят значителен резултат в тяхната ежедневна работа, а и в живота си като цяло.

Споделете публикацията:


Свързани статии