Дългоочакваният стандарт за фасилити мениджмънт ISO 41001 беше публикуван

Дългоочакваният стандарт за фасилити мениджмънт ISO 41001 беше публикуван

Показателен фактор относно степента на развитие на даден сектор е наличието на стандарти. Постоянно нарастващите отговорности на ФМ специалистите продиктува разработването на международни насоки за фасилити мениджмънт. Те целят да подпомогнат професионалистите от сферата да постигат максимална ефективност в условия на постоянна промяна и динамика в сектора. Близо 10 години след публикуването на европейски стандарт за фасилити мениджмънт – EN 15221, през април 2018 г. беше представен и стандарт ISO 41001.

ISO 41001, „Фасилити мениджмънт – системи за управление“ е разработен, вземайки предвид най-добрите практики от цял свят. Новият стандарт представя важна отправна точка за развитието и постигането на ефективни стратегически, тактически и операционни фасилити мениджмънт цели. Той също така подпомага организациите, които желаят да делегират ФМ дейностите, тъй като стандартът предоставя отправна точка при избора на подизпълнител.

„Всяка компания, независимо голяма или малка, има някакви дейности по фасилити мениджмънт“, казва Stanley Mitchell, председател на комитета, разработил стандарта. „ФМ представлява комплексна дисциплина, която директно се отразява на всеки, тъй като се отнася до пространствата, които обитаваме и как тези пространства посрещат нуждите на хората, които ги използват ежедневно.“

„ISO 41001 е първият стандарт от своя вид за фасилити мениджъри и има потенциал да допринесе много за организациите, като подобри удовлетвореността и сигурността на служителите, намали негативното въздействие върху околната среда и направи значими спестявания в разходите.“

Стандарт ISO 41001 можете да намерите на английски език на страницата на Българския институт за стандартизация:

http://www.bds-bg.org/bg/tc/work_programme.php?national_standard_id=103041

Споделете публикацията:


Свързани статии